Wywłaszczeni – Marks, własność i komunizm

25,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Daniel Bensaïd przypomina, że kapitalizm, który wynosi ponad wszystko własność prywatną, pozostaje systemem opartym na monopolu i wywłaszczeniu. Być może nigdy nie było to tak jasne jak u progu drugiej dekady XXI wieku. Prawdziwa treść własności prywatnej ujawnia się w koncentracji kapitału w rękach nielicznej elity, dokonywanej kosztem większości społeczeństw, a na globalnym Południu wręcz całych ludów. Prywatyzacje usług publicznych i systemów emerytalnych, deregulacja stosunków pracy, grodzenie miast, pętle zadłużenia, patentowanie już nie tylko produktów pracy ludzkiej, ale także dzieł natury i wspólnego dziedzictwa kulturalnego – wszystko są to narzędzia gigantycznego wywłaszczenia miliardów ludzi. Dlatego, uważa Bensaïd, stoimy w obliczu konieczności powrotu do hasła komunizmu. Bo „na przekór rozpasanej drapieżności i prywatyzacji świata najbardziej przypomina o zasadach dzielenia się i równości, wspólnego sprawowania władzy, solidarności (…), obrony naturalnych i kulturalnych dóbr wspólnych ludzkości, rozszerzaniu sfery bezpłatności usług na dobra pierwszej potrzeby.”


Daniel Bensaïd (1946-2010) – filozof francuski, profesor na uniwersytecie Paris VIII, członek International Institute for Research and Education. Od 1969 r. był czołowym działaczem Związku Rewolucyjnych Komunistów (Ligue communiste révolutionnaire – LCR), a w 2009 r. współzałożycielem Nowej Partii Antykapitalistycznej (Nouveau parti anticapitaliste – NPA). Napisał m.in. La revolution et le pouvoir (Penser, 1976), Walter Benjamin sentinelle messianique (1990), La discordance des temps: essais sur les crises, les classes, l’histoire (1995), Politiques de Marx (2008), Eloge de la politique profane (2008), Marx, mode d’emploi (2009).

Stron 200

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top