Wydobycie. Jak poszukiwanie bogactw mineralnych pustoszy naszą planetę

38,00  w tym 5% PTU

Kategorie: ,

Opis

W miarę jak kopiemy, wiercimy i odsłaniamy pokłady ziemi, by dostać się do mineralnych bogactw naszej planety, zasoby mineralne, z których korzystamy – te przybierające postać złóż, które najtaniej jest wydobywać i przetwarzać – stopniowo się wyczerpują. W ciągu dziesięcioleci pozbywamy się skarbów, których wytworzenie zajęło Ziemi miliony czy nawet miliardy lat. Próby wprowadzania recyklingu i powtórnego użycia zasobów są obiecujące – ale czy wystarczą? Ugo Bardi, naukowiec i pisarz, przedstawia w swojej książce porywającą historię procesu formowania się minerałów, stworzonych przez nie imperiów, wojen i cywilizacji, a także potężnego przemysłu, który rozwinął się w związku z nimi i który zdradza dziś pierwsze oznaki upadku, w miarę jak spadają jego zyski, a zwiększa się powodowane przezeń zanieczyszczenie. Książka ukazuje również ciemną stronę górnictwa: zniszczone krajobrazy, zanieczyszczone ekosystemy i wpływ na zmianę klimatu. Po tym, jak doszczętne splądrowaliśmy Ziemię, wkraczamy w nową epokę – którą Bardi, korzystający z badań największych ekspertów z dziedziny badań nad minerałami, opisuje z niezwykłą przenikliwością.


Ugo Bardi – pracownik wydziału nauk o Ziemi na Uniwersytecie Florenckim, gdzie wykłada chemię fizyczną. Jego zainteresowania badawcze obejmują kwestię zasobów mineralnych, energii odnawialnej i dynamikę systemów w zastosowaniu do ekonomii. Jest członkiem Klubu Rzymskiego, należy do komisji naukowej Stowarzyszenia ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) oraz do Climalteranti, grupy zajmującej się naukami o klimacie. Jest również założycielem i byłym przewodniczącym włoskiego oddziału ASPO i redaktorem naczelnym pisma Frontiers in Energy Systems and Policy. Jego artykuły pojawiały się na stronach i w publikacjach takich jak The Oil Drum, Resilience (dawniej The Energy Bulletin), Financial Sense i Cassandra’a Legacy. Jego poprzednie książki to m.in. The Limits of Growth Revisited.

Stron 310

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top