Wojny żywnościowe

30,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Fundamentalne wady współczesnego systemu handlu światowego – stano- wiące poważne zagrożenie dla stabil- ności regionalnej i międzynarodowej – znalazły swój wyraz w gwałtownych protestach na Globalnym Południu w reakcji na nagły wzrost cen żywności w latach 2006-2008. Kolejne uderzenie kryzysu żywnościowego nastąpiło w drugiej połowie 2010 r., a jedną z jego konsekwencji jest arabska Zima Ludów 2011 r.

W swych Wojnach żywnościowych Walden Bello prześledził ewolucję tego kryzysu, rozpatrując jego erupcję w Meksyku, w Afryce, na Filipinach i w Chinach. Niniejsza książka, pełna śmiałych wizji i napisana z wielką pasją, stanowi protest przeciwko haniebnym nierównościom w dostępie do podstawowych dóbr między półkulą północną i południową.


Walden Bello – (ur. 1945 r.), socjolog filipiński, dyrektor i założyciel Focus on the Global South (instytut badań politologicznych w Bangkoku), profesor socjologii na Uniwersytecie Filipińskim, wykładowca na Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w Binghamton, współpracownik Transnational Institute w Amsterdamie. Jest jednym z koordynatorów Światowych Forów Społecznych. Napisał m.in. Dragons in Distress: Asia’s Miracle Economies in Crisis (1992), Deglobalization: Ideas for a New World Economy (2002), Dilemmas of Domination (2005).

Stron 244

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top