Urojenia ekonomii

35,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

W Urojeniach ekonomii Gilbert Rist przedstawia radykalną krytykę ekonomii klasycznej z perspektywy historycznej i społecznej. Nie zajmuje stanowiska w wewnętrznych debatach ekonomicznych naszych czasów, ale proponuje spojrzenie na poznawcze i ideologiczne ramy, w których kształtowała się współczesna ortodoksja ekonomiczna ze swymi pewnikami, założeniami i kluczowymi pojęciami. Rist ukazuje słabe podstawy roszczeń ekonomii do naukowości, wskazuje na irracjonalny charakter kategorii takich jak „homo oeconomicus”, „równowaga ogólna”, „wymiana” i „wzrost”. Przywiązani do nich ekonomiści nie są w stanie uchwycić istoty współczesnych kryzysów finansowych, ekologicznych i klimatycznych. W tej sytuacji, przekonuje Rist, potrzebujemy ekonomii pluralistycznej, wrażliwej ekologicznie i opartej na badaniu realnych gospodarek.


Gilbert Rist – profesor Instytutu Studiów Międzynarodowych i Rozwojowych w Genewie. Zajmuje się historią i krytyczną analizą pojęcia rozwoju oraz odwołujących się do niego polityk ekonomicznych. Autor m.in. głośnej książki Le développement. Histoire d’une croyance occidentale (Presses de Sciences Po, Paryż 1996).

Stron 292

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top