Siła norm

29,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Pomijając szczegółowe i osobiste powody, dla których warto porównywać ze sobą teoretyczne podejście Georgesa Canguilhema i Michela Foucaulta, zestawienie to jest zasadne z jednego, podstawowego powodu: obie te myśli rozwijały się wokół refleksji nad problemem norm, przy czym u obu autorów była to refleksja w mocnym sensie filozoficzna, aczkolwiek od początku ściśle związana z badaniem materiałów z obszaru historii nauk biologicznych i humanistycznych czy historii politycznej i społecznej. Dlatego właśnie pod adresem obu myślicieli można sformułować w bardzo ogólnych terminach te same, następujące pytania: dlaczego ludzka egzystencja konfrontuje się z normami? Skąd normy czerpią swoją władzę? W jakim kierunku ich władza zmierza?


Pierre Macherey (1938) – filozof i literaturoznawca. Profesor uniwersytetu Lille Nord. Uczeń Althussera i współautor pierwszej wersji Czytania kapitału (1965). Napisał m.in. Hegel ou Spinoza (1977), Introduction a l’éthique, de Spinoza: La seconde partie, la réalité mentale (1997), Marx 1845 Les „Theses” sur Feuerbach(2008), De l’utopie! (2011).

Stron 158

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top