Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”

38,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Ruchome modernizacje Agaty Stanisz i Waldemara Kuligowskiego to śmiała i nowatorska próba nakreślenia antropologii polskiej modernizacji. Dwoje autorów przygląda się autostradzie A2 i „starej dwójce” (DK92), drogom łączącym Polskę z Zachodem Europy. Przejście od DK92 do A2 stanowi centralny motyw projektu mającego materialnie zintegrować nasz kraj z Unią, a zarazem przyczynić się do postępu wewnętrznego. Analiza ekonomicznych, społecznych i symbolicznych aspektów tego przejścia ma wymiar uniwersalny, bo pozwala zrekonstruować zasadnicze rysy dominującego w naszym kraju modelu modernizacji. Monografia autostrady A2 to znakomity klucz do uchwycenia źródeł jego sukcesów i porażek w pierwszych kilkunastu latach XXI w. Zderzenie wizji nowoczesności budowanej przez inwestycje infrastrukturalne (drogi, dworce, lotniska, stadiony) z aspiracjami i interesami społecznymi, pozwala zrozumieć dlaczego sukcesy polskiej modernizacji mogą nie kłócić się z realnym doświadczeniem „Polski w ruinie”.


Waldemar Kuligowski – dr hab. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Od 2013 r. przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania terenowe w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Węgrzech, Serbii i Uzbekistanie. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”.

Agata Stanisz – dr, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą Współczesną w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz członkini Pracowni Antropologii Audiowizualnej na UAM w Poznaniu. Autorka i redaktorka czterech książek. Badaczka terenowa i fieldrecordist, a także fotografka, blogerka i rzeczniczka idei ruchu wolnej kultury. Jej zainteresowania badawcze obejmują antropologię transportu towarowego i reżimów logistyki, road studies i mobilną etnografię, antropologię dźwięku, akustemologię, field recording oraz audioetnografię.

Stron 440

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top