Róża Luksemburg Teoria akumulacji i imperializmu

30,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

„Należy mieć nadzieję, że wznowienie dzieła Tadeusza Kowalika pt. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu zrekompensuje lekceważenie, które spotkało tych dwoje największych polskich ekonomistów politycznych w czasach systemu komunistycznego. Systemu, który Tadeusz Kowalik ze wszystkich sił próbował zreformować i uczłowieczyć, a który, wraz z nadejściem polskiej transformacji, zesłał ekonomię polityczną na obrzeża protestu i historycznego jedynie zainteresowania ideami ekonomicznymi. Książka ta stanowi w dorobku Tadeusza Kowalika prawdziwe arcydzieło. Podjął w niej próbę rekonstrukcji ekonomii politycznej pierwszej połowy XX w. To zadanie, które dla ekonomii politycznej połowy XIX w. przedsięwziął, i którego nigdy nie ukończył, Karol Marks.”


Tadeusz Kowalik (1926-2012) – ekonomista i działacz społeczny. Od 1963 do 1992 był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz od 1993 Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, od 1997 także w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, był prorektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Toronto, Oksfordzie, New School for Social Research w Nowym Jorku. Napisał m.in. Historię powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce: lata 1944-1948Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Polska transformacja.

Stron 278

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top