Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego

36,00  w tym 5% PTU

Kategorie: ,

Opis

Grzegorz Konat, Przemysław Wielgosz (redakcja naukowa)

Rozwijana od lat 40. XX wieku przez autorów i autorki skupionych wokół nowojorskiego miesięcznika Monthly Review, teoria kapitału monopolistycznego oferuje analizę kapitalizmu realnego – fundamentalnie odbiegającą od wolnorynkowych wizji kreślonych w tekstach ekonomistów głównego nurtu. Koncepcje Paula M. Sweezy’ego, Paula M. Barana, Leo Hubermana, Harry’ego Magdoffa, Samira Amina czy Johna Bellamy’ego Fostera nigdy nie straciły na znaczeniu, ale dziś są aktualne jak nigdy dotąd. W polskiej debacie o kryzysie i kapitalizmie dramatycznie brakuje perspektywy skupiającej się na systemowych przesłankach finansjeryzacji, globalizacji czy władzy wielkich korporacji. Książka niniejsza ma za zadanie wypełnić tę lukę. Składają się na nią artykuły omawiające różne aspekty teorii kapitału monopolistycznego, jej historię, wpływ, a także prezentujące jej współczesne nurty. Redaktorzy tomu wybrali teksty Paula M. Sweezy’ego, Johna Bellamy’ego Fostera, Samira Amina, Jana Toporowskiego, Jerzego Osiatyńskiego i Mary V. Wrenn, a jeden z nich przeprowadził obszerne wywiady z J. B. Fosterem i Henrykiem Szlajferem.

Stron 262

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top