Ramy wojny

35,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Książka jest próbą odpowiedzi na dzisiejszą przemoc, rasizm i coraz bardziej agresywne metody przymusu. Judith Butler przygląda się z bliska rysowanym przez media obrazom konfliktów zbrojnych, których przedstawienia uznaje za integralną część prowadzenia wojen przez Zachód. Autorka pisze o fotografiach z Abu Ghraib, torturach i poezji z Guantánamo, diabolizacji mieszkańców Strefy Gazy, a także o tym, jak zachodnie ruchy praw mniejszości wpadły w pułapkę współczesnego imperializmu. Kreśląc drogę wyjścia z tej pułapki, Butler nawołuje do nowego ujęcia postawy lewicowej pod znakiem protestu i oporu względem nieuprawnionych i arbitralnych efektów podejmowanych obecnie interwencji zbrojnych.


Judith Butler – (ur. 1956), filozofka amerykańska, profesorka literatury porównawczej i retoryki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Napisała m.in. Uwikłani w płeć (1990, wyd. pol. 2008),Walczące słowa (1997, wyd. pol. 2010), Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (2006).

Stron 278

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top