Podmiot i wolność – Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie

35,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Bardzo możliwe, że usiłując cały czas na nowo odpowiedzieć na pytanie czym jest wolność, i co, bądź kto jest jej podmiotem, w rzeczywistości ujawniamy fakt, że być może znajdujemy się nie u kresu filozofii, lecz u jej niezwykle rozciągniętych w czasie narodzin.


dr Tomasz Rafał Wiśniewski – dzien-nikarz, filozof i religioznawca. Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stron 363

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top