Płynna nowoczesność a neoliberalizm. Wokół myśli Zygmunta Baumana

36,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Płynna nowoczesność to kategoria teoretyczna wprowadzona przez niedawno zmarłego wybitnego socjologa Zygmunta Baumana, która obok globalizacji stanowi podstawę jego teorii społecznej. Obie kategorie są ze sobą ściśle powiązane, gdyż wedle Baumana płynna nowoczesność jest skutkiem globalizacji. Niniejsza książka stanowi nie tylko prezentację poglądów Baumana w tej kwestii, ale jest zarazem polemiką i krytyką poglądów wybitnego myśliciela i to – co rzadkie – z lewicowej i alterglobalistycznej perspektywy.


Dariusz Stoll – doktor filozofii, badacz teorii i praktyki neoliberalizmu.

Stron 338

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top