Planeta slumsów

30,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

W Planecie slumsów Mike Davis stawia dramatyczną diagnozę stanu współczesnego świata. Jeden z najwybitniejszych znawców problemów urbanizacji kreśli przerażający obraz ekspansji miast-molochów na peryferiach globalnego kapitalizmu. Proces ten obejmuje niemal wyłącznie niepohamowany rozrost dzielnic nędzy. Już miliard ludzi, szósta część ludzkości, gnieździ się w slumsach. Davis podkreśla, że głównym motorem tej urbanizacji, inaczej niż w XIX-wiecznej Europie i Ameryce Północnej, są upadek przemysłu, rolnictwa i służb publicznych spowodowane neoliberalnym dostosowaniem narzucanym krajom peryferii przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światową Organizację Handlu. Miliony wyzutych ze środków do życia mieszkańców wsi w Afryce, Azji i w Ameryce Łacińskiej migrują do miast powiększając armię funkcjonalnie wykluczonych – nowych proletariuszy, których niestabilna i półniewolnicza praca napędza zyski współczesnego kapitalizmu, a którzy nie mają żadnych szans by skorzystać z owoców swego trudu.


Mike Davis (ur. 1946) amerykański teoretyk urbanizacji, historyk i aktywista społeczny. Profesor wydziału literatury Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, redaktor kwartalnika New Left Review i współpracownik rocznika Socialist Register, stale publikuje w The Nation i New Statesman. Autor wielu książek podejmujących problematykę procesów urbanizacji, formowania się Trzeciego Świata, imigracji, nowego imperializmu i historii amerykańskiej klasy robotniczej. Napisał m.in. Prisoners of the American Dream (1986, 1999), City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles (1990), Magical Urbanism (2000), Late Victorian Holocausts (2001), Dead Cities, And Other Tales (2003), In Praise of Barbarians: Essays against Empire (2007).

Stron 288

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top