OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce

38,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

„Dzięki tej gigantycznej, imponująco zakrojonej pracy zyskujemy zupełnie inną perspektywę w ocenie OFE niż ta, która dominuje w obiegu publicznym w Polsce. Autorka, konsekwentnie analizując renomowane międzynarodowe źródła i cytując autorów z renomowanych ośrodków, daje kapitalny przegląd dyskusji nad przyczynami wprowadzenia filara kapitałowego i przedstawia wpływ OFE zarówno na przyszłe emerytury, jak i finanse publiczne.”

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński)

„Autorka charakteryzuje sprywatyzowany system emerytalny, jego słabości, błędy popełniane przy jego wprowadzaniu oraz skutki dla emerytów i państwa. Książka napisana została z wielkim respektem dla faktów, zawiera umiejętną analizę zjawisk oraz trafnie sformułowane, konstruktywne wnioski.”

prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


Leokadia Oręziak (ur. 1954) – profesor nauk ekonomicznych, specjalistka z dziedziny finansów międzynarodowych, rynku finansowego i integracji europejskiej. Jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Katedrze Finansów Międzynarodowych, gdzie kieruje Zakładem Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń. Jest autorką takich publikacji jak Jednolity rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej (1997), Euro – nowy pieniądz (2003), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej(2007), Finanse Unii Europejskiej (2009) oraz współautorką m.in pracy Kryzys finansów publicznych (2013). Napisała też wiele artykułów na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dla Sejmu RP przygotowała m.in. opinię nt. ustawy wprowadzającej zmiany w OFE, uchwalonej przez Sejm RP 25 marca 2011 r.

Stron 402

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top