Nowomowa neoliberalna

30,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Nowomowa neoliberalna Alaina Bihra
to pionierskie studium języka ideologii panującej w dzisiejszych społeczeństwach kapitalistycznych. Odwołując się do klasycznej koncepcji nowomowy George’a Orwella, francuski socjolog analizuje kluczowe kategorie retoryki neoliberalnych ekonomistów, polityków i mediów dowodząc, że ich podstawową funkcją jest wspieranie określonego porządku społeczno-politycznego za pośrednictwem odwracania znaczenia i zacierania sensu słów. W języku neoliberalizmu „wolność” zredukowana została do swobody nieograniczonej akumulacji kapitału, „globalizacja” ukrywa pogłębianie się globalnych nierówności, „elastyczność” jest eufemizmem wzrostu wyzysku, „wolny rynek” zaś to maska i narzędzie ustanawiania monopolu wielkich korporacji. Bihr przekonuje, że zdemaskowanie nowomowy neoliberalnej jest jednym z warunków odrzucenia neoliberalnej polityki. Uwolnienie od władzy słów-fetyszy to krok w stronę wyjścia poza kapitalistyczny fetyszyzm towarowy, którego władza ciąży nad współczesnym światem.


Alain Bihr (ur. w 1950 r.) – socjolog francuski. Jest profesorem na uniwersytecie Franche-Comte oraz członkiem Laboratorium Socjologii i Antropologii (Laboratoire de sociologie et d’anthropologie – LASA-UFC). Autor wielu prac z zakresu teorii kapitalizmu, krytyki ideologii burżuazyjnej oraz analiz fenomenu współczesnej skrajnej prawicy. Napisał m.in. Hommes – femmes, l’introuvable égalité (wraz z Rolandem Pfefferkornem – 1996), Négationnistes: les chiffonniers de l’histoire (1997) La réproduction du capital – Prolégomènes à une théorie générale du capitalisme, 2 tomy (2001), La Bourse ou la vie! Contre les fonds de pension (2003), La préhistoire du capital. Le devenir-monde du capitalisme, tom 1, (2006),Le Système des inégalités, (wraz z Rolandem Pfefferkornem – 2008).

Stron 250

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top