Nienawiść do Zachodu

29,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Dlaczego Zachód jest niewiarygodny? Dlaczego nawet język praw człowieka i demokracji brzmi fałszywie w ustach polityków z Ameryki i Europy? Dlaczego tylu mieszkańców naszej planety nienawidzi Zachodu? W Nienawiści do Zachodu Jean Ziegler stara się zrozumieć fenomen, który poważnie wpływa na kształt współczesnej polityki. Bada jego historyczne korzenie i siły, które napędzają nienawiść obecnie. Przywołuje zranioną pamięć świata pozaeuropejskiego. Historię niewolnictwa, kolonializmu i nieodłącznego od nich ludobójstwa, która dopiero dziś odzyskuje swoje prawa w zbiorowej świadomości ludów Południa, a także wśród coraz większej liczby ludzi Zachodu. Miliony ofiar zachodniej ekspansji i supremacji niczego nie nauczyły władców współczesnego globalnego kapitalizmu. USA i UE ramię w ramię wciąż prowadzą politykę podwójnych standardów, słabo ukrywają swe imperialne ambicje pod szyldem – nieograniczonej wojny z terroryzmem , a ekonomiczny wyzysk Południa sprzedają opinii publicznej w opakowaniu – rozwoju i inwestycji . Rosnące nierówności, globalna klęska głodu i wywoływane przez Zachód wojny podtrzymują i rozniecają nienawiść w nowych formach, i z nową siłą. Czy można przerwać błędne koło niesprawiedliwości i nienawiści?

Ziegler przekonuje, że jest to możliwe dzięki oporowi jaki logice wyzysku i imperialnej hegemonii rzucają ludy Południa. Wskazuje na nowe ruchy demokratyczne i antykapitalistyczne, których uosobieniem pozostają postacie takie jak socjalistyczny prezydent Boliwii Evo Morales czy nigeryjski działacz i pisarz Wole Soyinka.


Jean Ziegler (ur. 1934) – socjolog, dyplomata, specjalista w kwestii suwerenności żywnościowej. Profesor paryskiej Sorbony i Uniwersytetu Genewskiego. Przez wiele lat poseł szwajcarskiego parlamentu federalnego z ramienia partii socjalistycznej. W latach 2000-2009 pełnił funkcję Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Wyżywienia oraz członka Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ. Napisał m.in. Sociologie et Contestation, essai sur la société mythique (1969), La Suisse lave plus blanc (1990), La Suisse, l’or et les morts (1997), Le droit à l’alimentation (2003), L’empire de la honte (2005).

Stron 298

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top