Niedotrzymana obietnica demokracji

30,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Czy współczesny świat jest demokratyczny? Odpowiedź udzielona przez Ursa Martiego w Niedotrzymanej obietnicy demokracji zdecydowanie podważa optymizm panujący w głównym nurcie opinii publicznej. Postępy demokratyzacji przyniosły w ciągu minionych dwóch dekad upowszechnienie systemów opartych na wolnych wyborach, ale w tym samym czasie mechanizmy formalnej demokracji traciły na znaczeniu. Realna władza przesuwa się dziś ku ośrodkom potęgi ekonomicznej – korporacjom i międzynarodowym instytucjom gospodarczym, pozostającym poza wszelką kontrolą społeczeństw. Wiąże się to z narastającą polaryzacją ekonomiczną, a koncentracja władzy i bogactwa w rękach nielicznej elity odbiera strukturom demokratycznym realną treść społeczną. Neoliberalna globalizacja gwałtownie przyspieszyła ten proces, choć sprzeczność między logiką demokratycznego samostanowienia a logiką akumulacji kapitału jest tak stara, jak sam kapitalizm. Marti kreśli historię tej sprzeczności w dziełach klasyków myśli demokratycznej – Rousseau, Tocqueville’a, Kanta, Marksa, a także ich współczesnych kontynuatorów i krytyków – Hayeka, Arendt, Macphersona. Stara się też zarysować warunki możliwości dotrzymania „demokratycznej obietnicy” we współczesnym świecie.


Urs Marti (ur. 1952) – profesor filozofii politycznej i politologii na uniwersytecie w Zurichu. Napisał m.in. Der große Pöbel- und Sklavenaufstand. Nietzsches Auseinandersetzung mit Revolution und Demokratie (Stuttgart 1993), Michel Foucault (Monachium 1999), Konturen der neuen Welt(un)ordnung. Beiträge zu einer Theorie der normativen Prinzipien internationaler Politik (red. Georg Kohler i Urs Marti, Berlin 2003).

Stron 261

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top