Neoliberalizm. Turbokapitalizm. Kryzys

36,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Zebrane w tym tomie teksty traktują o tym samym, o czym traktowały teksty zebrane w dwóch moich wcześniejszych książkach – Kapitalizm drobnego druku(Warszawa 2014) i Inny kapitalizm jest możliwy (Warszawa 2015). O współczesnym kapitalizmie, o jego polskiej odmianie oraz o zapomnianych wartościach, takich jak równość, empatia i solidarność. Cechą tekstów zawartych w tym tomie jest ich zaangażowanie etyczne. Dotyczy ono przede wszystkim mojej niezgody na formę, jaką przybrał współczesny kapitalizm. W tym sensie zatrzymanie procesów degrengolady dzisiejszego kapitalizmu musi być ściśle związane z zatrzymaniem procesów degrengolady liberalizmu. W moim przekonaniu tylko ponowne zbliżenie się liberalizmu do ideałów socjaldemokratycznych może uratować tę doktrynę przed ostateczną klęską. Zdaję sobie sprawę jak bardzo jest to niepopularny sąd wśród liberałów polskich zainfekowanych złą tradycją liberalizmu spod znaku Hayeka i Friedmana. Być może potrzebują oni więcej czasu, aby wreszcie zrozumieć, że tradycja ta okazała się ślepą uliczką.


Andrzej Szahaj – filozof polityki i kulturoznawca, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Stażysta uniwersytetów w Oxfordzie, Cambridge, St. Andrews, Leeds, a także University of California (Berkeley), Stanford University, University of Virginia (Charlottesville), The Netherlands Institute for Social Science and the Humanities (Wassennar) oraz Bellagio Rockefeller Center. Ostatnio opublikował książki Kapitalizm drobnego druku (Warszawa 2014) oraz Inny kapitalizm jest możliwy (Warszawa 2015).

Stron 290

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top