Neoliberalizm przed trybunałem

38,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Trzydzieści tekstów, które składają się na niniejszy zbiór, podejmuje krytyczną analizę neoliberalizmu pod bardzo różnymi kątami i wskazuje możliwe kierunki badań dla wszystkich zainteresowanych – aktywistów, studentów i specjalistów nauk społecznych. Wszystkie łączą pewne istotne cechy wspólne. Po pierwsze, analizują one powstanie, naturę oraz implikacje neoliberalizmu z perspektywy radykalnej ekonomii politycznej. Po drugie, mimo że wywodzą się z różnych tradycji, m.in. z nurtu myśli marksowskiej, post-keynesowskiej oraz tej zapoczątkowanej przez Michała Kaleckiego, mają jednak ze sobą bliski związek zarówno w sensie treści, jak i przyjętego podejścia. Po trzecie, oferowana w tych esejach krytyka neoliberalizmu jest radykalna, czyli sięga do korzeni problemu. Pokazuje, że neoliberalizm stanowi część hegemonicznego projektu koncentracji władzy i bogactwa w rękach elit całego świata, projektu przynoszącego korzyści przede wszystkim finansjerze poszczególnych krajów,
a w skali światowej – kapitałowi amerykańskiemu. Dlatego globalizacji i imperializmu nie można rozpatrywać w oderwaniu od neoliberalizmu.

(fragment wstępu)


Alfredo Saad-Filho – starszy wykładowca ekonomii politycznej rozwoju w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego. Jest autorem The Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism (Routledge, Londyn 2002) i Marx’s Capital (wspólnie z Benem Fine’em, wyd. IV, Pluto Press, Londyn 2004), redaktor Anti-Capitalism: A Marxist Introduction (Pluto Press, Londyn 2003).

Deborah Johnston – wykładowczyni ekonomii rozwoju w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego. Zajmowała się problematyką rynków pracy i ubóstwa, pracowała jako konsultantka w Wielkiej Brytanii, Rosji i szeregu krajów afrykańskich. Współautorka opracowania pt. „Searching for a Weapon of Mass Production in Rural Africa: Unconvincing Arguments for Land Reform”, opublikowanego w Journal of Agrarian Change(2004).

Stron 427

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top