Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki

39,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Myślenie ciała to najnowsza praca Richarda Shustermana, w której ten amerykański filozof zarówno pogłębia swoją refleksję nad cielesnością, jak i rozszerza ją o nowe zakresy tematyczne. W książce tej spekulatywne eksploracje skonfrontowane zostają z konkretnymi zjawiskami z najrozmaitszych sfer życia społecznego, zaś obok analiz dzieł filozofów takich jak Richard Rorty, Maurice Merleau-Ponty, Ludwig Wittgenstein czy Edmund Burke znaleźć można autobiograficzne narracje czy praktyczne wskazówki dotyczące somatycznej introspekcji. Jest tu buddyzm zen, architektura postkrytyczna oraz performatywność fotografii; są wojny kulturowe, sztuki erotyczne i patologie konsumpcji. A całości patronuje milczące, lecz myślące ciało – czasem niepokojące, nigdy do końca nie zgłębione i zawsze obecne tło naszych wszelkich działań.


Richard Shusterman (ur. 1949) – profesor filozofii na Florida Atlantic University oraz dyrektor tamtejszego Center for Body, Mind, and Culture. Autor wielu książek (przetłumaczonych na czternaście języków), z których w języku polskim ukazały się do tej pory Estetyka pragmatyczna (1998, 2015), Praktyka filozofii, filozofia praktyki(2005) oraz Świadomość ciała (2008). W Polsce wydany został również pierwszy nieautorski wybór esejów Shustermana, pt. O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej (red. W. Małecki, 2007).

Stron 403

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top