Marks. Dwie filozofie

30,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Proponujemy w niniejszym tekście pewną wykładnię filozofii Marksa. Czy i na ile okaże się ona trafna lub choćby inspirująca – nie nam sądzić. Osobliwością tej wykładni jest to, że odnajdujemy u autora Kapitału dwie różne filozofie, a raczej ich projekty lub zapowiedzi. Nie są to projekty sprzeczne lub wykluczające się wzajemnie. Szłoby raczej o alternatywne wersje lub rozwinięcie pewnych wspólnych i wyjściowych założeń. Po szczegóły odsyłamy do tekstu.

Fragment wstępu autora


Stanisław Rainko – filozof, zajmuje się teorią wiedzy i filozofią społeczną. Od ponad pięćdziesięciu lat czynny nauczyciel akademicki. Pracował m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji naukowych, ważniejsze z nich to: Rola podmiotu w poznaniu (1972), Marksizm i jego krytycy (1976), Świadomość i historia (1978), Świadomość i determinizm(1981), Świadomość i krytyka (1989), Dwa paradygmaty (2011), Powołanie filozofii(2013).

Stron 203

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top