Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’ego

38,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’goto niezwykle udana, a przy tym przystępnie napisana, próba nakreślenia rozwoju krytycznej ekonomii finansowej w ciągu ostatnich 150 lat. Jan Toporowski przygląda się poglądom, teoriom i dyskusjom toczonym wokół związków ekspansji różnych form kredytu w gospodarce kapitalistycznej z ogarniającymi ją kryzysami. Zaprasza nas w podróż teoretyczną, podczas której spotykamy autorów i autorki, którzy zrewolucjonizowali myślenie o pieniądzu, działaniu instytucji i źródłach kryzysów, szczególny nacisk kładąc na związki finansów i bankowości. Wśród bohaterów Toporowskiego znajdziemy m.in. Karola Marksa, Różę Luksemburg, Johna Maynarda Keynesa, Josepha Steindla, Michała Kaleckiego i Hymana Minsky’ego. „Kredyt i kryzys” to znakomite wprowadzenie do krytycznego myślenia o historycznych źródłach, naturze i konsekwencjach finansjeryzacji współczesnego kapitalizmu.


Jan Toporowski (ur. 1950) – jest profesorem ekonomii i finansów na Wydziale Ekonomii Szkoły Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję dziekana. Współpracuje też z Centrum Badań nad Historią i Metodologią Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie funduszami, bankowość międzynarodową oraz pracę w banku centralnym. Napisał m.in. The End of Finance: Capital Market, Financial Derivatives and Pension Fund Capitalism(1999), Theories of Financial Disturbance (2006), Michal Kalecki. An Intellectual Biography: Volume I. Rendezvous in Cambridge 1899-1939 (2013). W Polsce ukazała się jego książka Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego (2012), a także liczne artykuły drukowane na łamach Le Monde diplomatique – edycja polska.

Stron 292

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top