Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty

36,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Teza autorki jest w zasadzie prosta: w obliczu coraz wyraźniej obserwowanego kryzysu klasycznych strategii emancypacyjnych walk społecznych, warto zwrócić uwagę na pewną specyficzną formę tzw. słabego oporu, jakim jest tworzenie „kontrpubliczności” przez, jak to Majewska określa, podporządkowanych innych. (…) Propozycja wydawnicza Ewy Majewskiej należy do bardzo wąskiej grupy książek, które po prostu ukazać się powinny. Nie ulega wątpliwości, że publikacja recenzowanego tekstu wzbudzi bardzo ożywioną i dość szeroko zakrojoną dyskusję, co wynika zarówno z jej tematu, jak i metodologii. Rozstrzygnięcia proponowane przez autorkę mają niewątpliwie charakter nowatorski. a forma ich prezentacji okazuje się w rezultacie bardzo przystępna, zważywszy na specyfikę problematyki.

z recenzji dr hab. Tomasza R. Wiśniewskiego

Właśnie polemiczna pasja jest wielką zaletą tej książki na tle tylu prac, które beznamiętnie referują cudze koncepcje (…). Ewa Majewska referuje namiętnie i w każdym punkcie wywodu pamięta, czemu ma to służyć. (…) Potrzeba nam książek wyraźnych, nawet prowokacyjnych, by uruchomić na nowo dyskusję nad „sferą publiczną”, w której zapewne więcej zależałoby od nas, gdybyśmy tylko mieli tego świadomość. Książka Ewy Majewskiej, przy całym swoim impecie krytycznym, niesie nadzieję, że może tak być.

z recenzji dr Justyny Jaworskiej


Ewa Majewska – filozofka feministyczna i aktywistka, adiunkt na Wydziale Artes Liberales UW. Wykładała na Gender Studies UW, była stypendystką ICI Berlin, IWM w Wiedniu, prowadziła badania w UC Berkeley w USA. Opublikowała książki: Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie (Warszawa 2017), Sztuka jako pozór? Cenzura i inne formy upolityczniania kultury (Kraków 2013), Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (Warszawa 2009). Współredagowała tomy: Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy oraz Futuryzm miast przemysłowych. Jest autorką artykułów i esejów m.in. w: e-fluxSignsPrzeglądzie FilozoficznymEtyceKulturze WspółczesnejPrzekroju i Praktyce Teoretycznej.

Stron 326

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top