Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza

30,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

W jaki sposób kapitalizm wymusza posłuszeństwo podporządkowanych? Jak sprawia, że wyzysk staje się możliwy? Jak mobilizuje pracowników do pracy w imię interesów kapitalistów? Oto pytania, na które Frédéric Lordon usiłuje znaleźć odpowiedź w niniejszej książce. Według autora Kapitalizmu, pragnienia i niewolisytuacja zmieniała się w historii, ale celem kapitału było zawsze uzgodnienie pragnień poddanych z interesem reprodukcji struktur władzy ekonomicznej i politycznej.W czasach Benedykta Spinozy, a także Karola Marksa kapitalizm wykorzystywał pragnienie by nie umrzeć z głodu, w czasach XX-wiecznej fordowskiej organizacji pracy i społeczeństwa dobrobytu władza kapitału opierała się na pragnieniu konsumowania, w dobie neoliberalnej destabilizacji stosunków pracy kapitalizm manipuluje pragnieniem stabilnej pracy (wciąż nieosiągalnej). Według Lordona powiązanie pragnienia i podporządkowania stanowiące źródło siły kapitalizmu jest także jego piętą achillesową. Pragnienia służące zniewoleniu są zarazem podstawą antykapitalistycznej rebelii.


Frédéric Lordon – ekonomista i filozof francuski, kierownik badań w Biurze Ekonomii Teoretycznej Stosowanej (BETA) Krajowego Ośrodka Badań Naukowych (CNRS). Stale współpracuje z Le Monde diplomatique. Napisał m.in.  La Politique du capital (2002),  Jusqu’à quand? Pour en finir avec les crises financières (2008)  L’intérêt souverain – Essai d’anthropologie économique (2011).

Stron 228

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top