Jak zerwać z kapitalizmem. Studia o kryzysie światowym i strategii lewicy

30,00  w tym 5% PTU

Kategorie: ,

Opis

To druga książka Michela Hussona po polsku, ponownie w naszym wydawnictwie. Solidna teoria połączona z rzetelnymi danymi empirycznymi to zawsze bardzo wyraźna cecha charakterystyczna jego pism, adresowanych zarówno do działaczy lewicowych i ruchów społecznych, jak i do naukowców. Na książkę tę składają się oryginalne badania nad przemianami i kryzysem współczesnego kapitalizmu, gospodarką światową, nową konfiguracją imperializmu i coraz bardziej drastyczną degradacją położenia świata pracy. Husson dyskutuje i polemizuje z różnymi nurtami myśli lewicowej o kryzysie neoliberalnej Unii Europejskiej. W walce o nowe społeczeństwo i inną, wspólną Europę postuluje strategię prowadzącą poprzez prawo wszystkich do pracy i powszechne skracanie czasu pracy, aż do wspólnego ogólnoeuropejskiego zerwania z kapitalizmem.


Michel Husson – francuski ekonomista marksistowski i statystyk, badacz stowarzyszony z paryskim Instytutem Badań Ekonomicznych i Społecznych (IRES) oraz członek rady naukowej stowarzyszenia ATTAC. Autor wielu prac i książek, w tym Un pur capitalisme (2008) i Le capitalisme en 10 leçons (2012) oraz wydanego po polsku Kapitalizmu bez znieczulenia (Książka i Prasa 2011) i licznych artykułów publikowanych od wielu lat w Le Monde diplomatique – edycja polska. Jego prace są dostępne w ponad 10 językach na portalu hussonet.free.fr.

Stron 146

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top