Imperium Hańby

35,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Stoimy dziś w obliczu refeudalizacji świata. Narzędziami tego procesu są zadłużenie, głód i ekspansja monopoli korporacyjnych. Wszystkie te zjawiska pogłębiły się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jean Ziegler analizuje tworzony system przemocy strukturalnej, który najlepiej widać w krajach globalnego Południa. Zręcznie łącząc elementy reportażu, eseju politycznego i analizy ekonomicznej, kreśli ramy tytułowego imperium hańby. Kładzie nacisk m.in. na kwestie utraty suwerenności żywnościowej, patentowania organizmów żywych i leków, prywatyzacji zasobów wody, ataków na prawa pracownicze i socjalne.


Jean Ziegler (ur. 1934) – socjolog, dyplomata, specjalista w kwestii suwerenności żywnościowej. Były profesor paryskiej Sorbony
i Uniwersytetu Genewskiego. Przez wiele lat poseł do szwajcarskiego parlamentu federalnego z ramienia Szwajcarskiej Partii Socjalistycznej. W latach 2000-2009 pełnił funkcję Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Wyżywienia oraz członka Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ. Napisał m.in. Sociologie et Contestation, essai sur la société mythique (1969), La Suisse lave plus blanc(1990), La Suisse, l’or et les morts (1997), Le droit à l’alimentation (2003), w Polsce ukazała się Nienawiść do Zachodu (2010).

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top