Filozofia Marksa

20,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Filozofia Marksa to jedna z ważniejszych książek poświęconych myśli autora Kapitału. Etienne Balibar nie tylko rekonstruuje najważniejsze wątki Marksowskiej teorii, ale też proponuje jej oryginalną interpretację. Ukazuje Marksa wymykającego się zarówno stalinowskiemu materializmowi dialektycznemu, jak i social-demokratycznemu ekonomizmowi. Filozofa, który demaskuje ograniczenia filozoficznego dyskursu, ekonomistę, który odrzuca czystą ekonomię, polityka, który odkrywa „inną scenę” polityki. Przede wszystkim zaś teoretyka, który odzyskuje społeczne stawki teorii. Dramatyczny stan świata na początku XXI stulecia potwierdza aktualność myśli Marksa. Dzieło twórcy I Międzynarodówki, wolne od kontroli partii i państw, które się na nie powoływały, odzyskuje dziś należne mu miejsce. Sytuuje się ono w samym centrum współczesnych wyzwań i konfliktów. Marks wciąż jest najważniejszym i „nieodzownym przewoźnikiem” między filozofią a polityką.


Etienne Balibar (ur. 1942), profesor filozofii politycznej i moralnej na Uniwersytecie Paris X w Nanterre. Uczeń oraz współpracownik Louisa Althussera, jeden z najważniejszych przedstawicieli tzw. szkoły althusserowskiej w marksizmie. Współautor słynnego Czytania „Kapitału” (1966), książki, która zrewolucjonizowała recepcję myśli Marksa. W latach 1961-1981 członek Francuskiej Partii Komunistycznej. Obecnie działacz organizacji praw człowieka. Napisał m.in. Sur la dictature du proletariat (1976), Spinoza et la politique (1986), Race, nation, classe (wraz z Immanuelem Wallersteinem, 1988), L’Europe, L’Amerique, la guerre (2004)

Stron 206

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top