Estetyczność środowiska naturalnego

25,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Książka ta ma swego adresata. Po pierwsze: pokazuje ona tym, których niepokoi stan środowiska, że podstawowe zagadnienia dotyczące go, jak i społeczeństwa oraz ludzkiej egzystencji stanowią nierozerwalną całość. Należy więc je odpowiednio teoretycznie traktować. Bez myślenia tedy, dotyczącego owej całości i – równolegle – bez nieustannego dążenia do jej zmiany, wszystko będzie, jak jest. Po drugie: analizując tu estetyczność środowiska naturalnego, przejawiającą się przez rozmaite zjawiska, powstające w trakcie funkcjonowania historycznie określonych praktyk społecznych, staram się odsłonić towarzyszące im mrzonki, mity i złudzenia, splatające się z różnymi ideologiami religijnymi, politycznymi i społecznymi. Pozwoli to, być może, czytelnikowi na ukształtowanie dystansu wobec siebie i otaczającego go świata. A dystans jest ojcem żartu, ironii i poczucia wolności. Kogo więc nie zadowala obraz i wizja rzeczywistości i środowiska naturalnego tylko na miarę folderu reklamującego np. urlop w  Maroku czy wczasy pod gruszą, niech to czyta.


Jan Kurowicki (ur. 1943) jest profesorem filozofii. Opublikował ok. 30 książek, m.in. Człowiek i sytuacje ludzkie (1970), Poznanie a  społeczeństwo (1977), Miraże świadomości estetycznej (1981), Biurokratyzm i władza (1982), Piękno jako wyraz dystansu (2001), Zerowość estetyczna (2008). Jest kierownikiem Katedry Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Stron 276

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top