Co dalej z demokracją?

25,00  w tym 5% PTU

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Ośmioro filozofów i filozofek zastanawia się, co dalej z demokracją. Kluczowe dla naszych czasów pytanie wskazuje na napięcie obecne w samym pojęciu ludowładztwa oraz w jego historycznych wcieleniach. Demokracja przez dziesięciolecia była słowem-wydmuszką, pustym frazesem nadużywanym w czasie zimnej wojny i gorącej wojny z terroryzmem do legitymizowania działań Zachodu nie mających nic wspólnego z demokracją. W latach 90. minionego stulecia, w obiegu publicznym pojawiła się i przez pewien czas nawet dominowała tendencja do utożsamiania demokracji z kapitalizmem.

Dziś jednak demokracja odzyskuje emancypacyjny potencjał. Trwający kryzys kapitalizmu stał się katalizatorem antydemokratycznych tendencji klas rządzących w Unii Europejskiej. Widać dobrze, że demokracja jest dla nich jedynie zawalidrogą przeszkadzającą w narzucaniu społeczeństwom interesów wielkiego kapitału. Czy w tej sytuacji rewindykacja woli i suwerenności ludu pociągają za sobą odrzucenie kapitalizmu i konieczność rewolucyjnej zmiany społecznej?


Agamben • Badiou • Bensaïd • Brown • Nancy • Rancière • Ross • Žižek

Stron 165

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top