Antysemityzm po polsku

20,00  w tym 5% PTU

Kategoria:

Opis

Polska jest krajem antysemickim.
Jest również krajem katolickim. Nie oznacza to bynajmniej, że wszyscy Polacy to antysemici lub katolicy. Albo że jedno  i drugie. Znaczy to tylko, że antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tradycją, obrzędowością i wychowaniem. Że bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność. Że tkwią w nas głęboko jako „kwestia”, „problem”, „odniesienie historyczne”, albo „rdzeń”, „wyróżnik”, „fundament”…

(fragment wstępu)


Stefan Zgliczyński (ur. 1967), dyrektor polskiej edycji Le Monde diplomatique. O polskim antysemityzmie pisał m.in. na łamach Wiadomości  Kulturalnych, Gazety Wyborczej, Lewą Nogą, Nigdy Więcej, Kwartalnika Historii Żydów, Le Monde diplomatique edycji  polskiej oraz we francuskim miesięczniku Inprecor. W 1997 i 1998 r. ukazały się w Paryżu jego raporty dotyczące skrajnej prawicy w Polsce w zbiorach zatytułowanych Les Extrémismes en Europe/Extremism in Europe, wydanych przez European Center for Research and Action on Racism and Antisemitism (CERA).

Stron 142

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top