Cennik i warunki prenumeraty

Internetowa strona pisma zawiera tylko niektóre artykuły, często wybrane fragmenty. Wersję drukowaną ze wszystkimi artykułami, ilustracjami, zdjęciami, mapkami etc. można za­pre­nu­me­rować w cenie 92 zł za 6 numerów. Cena pre­numeraty zagranicznej: 195 zł.

Zamów prenumeratę online 


Powyższą kwotę tę należy przesłać przekazem pocz­to­wym pod ad­re­sem wydawnictwa lub wpłacić na konto:

44 1500 1777 1219 1033 3847 0000
Santander Bank Polska Oddz. w Warszawie

Prosimy o podanie dokładnego adresu, tytułu pisma oraz ilości zamawianych egzemplarzy w tytule przekazu (prze­le­wu).

Potwierdzenie danych pocztą elektroniczną pod adresem redakcja@monde-diplomatique.pl przyś­pie­szy re­jes­trację prenumeraty.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top