Piszą o naszych książkach

K. Kuciński, O inteligentnym wzroście gospodarczym, bez szczegółów (Ralf Fücks, „Zielona rewolucja”, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” Warszawa 2016, s. 408), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2017 nr 1 (42), s. 101-104.

J. Gawełko, Na ich własnej ziemi (rec.: Na Zachodnim Brzegu bez mian, D. Wach, K. Pędziwiatr, red., 2016), „Znak” 2017, nr 743, s. 118-119.

P. Stańczyk, Pedagogia możliwości w ekonomii. Ladislau Dowbor, „Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii”, Książka i Prasa, Warszawa 2017, ss. 253, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2017 nr 2 (8). s. 145-150.

D. Zwęglińska, Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy”, „Wieś i Rolnictwo” 2017 nr 4 (177), s. 139-145.

B. Belica, Ilan Pappé, „Czystki etniczne w Palestynie” (przekł. Anna Sak), Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017, ss 366, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2017 nr 1 (8), s. 281-283.

M. Błąd, Między snami a kłamstwami, czyli o „Urojeniach ekonomii” Gilberta Rista. „Studia Ekonomiczne” 2016 nr 3, s. 512-518.

P. Żuk, “Prekariat i nowa walka klas” [The Precariat and the new class struggle], by Jarosław Urbański, “International Labour Review” 2016 nr 1 (155), s. 166-169.

P. Żuk, Is there an alternative to neoliberal capitalism in Eastern Europe? (rec. A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku, 2014, A. Szahaj, Inny kapitalizm jest możliwy, 2015), „The Economic and Labour Review” 2016 nr 3 (27), s. 406-408.

P. Żuk, Book Review: „Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic” by Tadeusz Klementewicz, „Capital and Class” 2016 nr 2 (40), s. 392-394.

B. Żurawiecki, Reżim cielesny (rec. J. Borowicz, Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy), t. 51 (587), s. 92-93.

J. Urbański, Odpowiedź Zbigniewowo Małyszowi, Przegląd Socjologiczny” 2016 nr 3, s. 196-200.

Z. Małysz, Wokół książki: „Klasa” bez ram. O prekarności i prekariacie. Esej o książce Jarosława Urbańskiego, „Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki”, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2014, „Przegląd Socjologiczny” 2016 nr 3 (65), s.. 181-195.

T. Żukowski, Jan Borowicz, „Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2016 nr 12, s. 581-583.

G. Janik, Ciało obce, obcość ciała (rec. książki J. Borowicz, Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy, 2015), „Narracje o Zagładzie” 2016 nr 2, s. 317-320.

K. Kuciński, Neoliberalizacja gospodarki a jej zróżnicowanie przestrzenne. Recenzja książki: D. Harvey, „Przestrzenie globalnego kapitalizmu”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016, s.216, „Gospodarka Narodowa” 2016 nr 4 (284), s.  119-129.

M. Flont, Lewactwo – historia pewnej etykiety: Łukasz Drozda: „Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015, s. 234. „Zeszyty Prasoznawcze” 2016 nr 3 (t. 227), s. 613-616.

L. Mikulski, Guy Standing, „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa” [Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, 368 s.]; Jarosław Urbański,”Prekariat i nowa walka klas: Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki [Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, 2014, 274 s.], „Państwo i Społeczeństwo” 2015 nr 1 (15), s. 253-257.

J. Niemczyk, John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, „Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 382, „Gospodarka Narodowa” 2015 nr 6 (280), s. 157-160.

T. Zarębski, Zmieńmy uniwersytet w lepszą fabrykę (Polemika z książką O. Szwabowskiego Uniwersytet-fabryka-maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, 2014), „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2015 nr 2 (70),  s. 133-147.

M. J. Tagliber, Recenzja książki Oskara Szwabowskiego: Uniwersytet – fabryka – maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej (Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014), ss. 230, „Forum Oświatowe” 2015 nr 2 (27), s. 241-244.

T. Michalski, Leokadia Oręziak, „OFE – katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 400, „Ekonomista” 2014 nr 4, s. 625-629.

M. Góra, R. Rapacki, Leokadia Oręziak, „OFE – katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 400, „Ekonomista” 2014 nr 4, s. 629-633.

St. Owsiak, Leokadia Oręziak, „OFE – katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 400, „Ekonomista” 2014 nr 4, s. 633-639.

M. A. Kućko, Recenzja książki: Oskar Szwabowski, „Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, 230 ss., „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2014 nr 1, s. 181-188.

M. Lubiński, Leokadia Oręziak, „OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 401, „Gospodarka Narodowa” 2014 nr 4 (272), s. 179-188.

W. Januszkiewicz, Book Review Recenzja książki Leokadii Oręziak pt. „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, seria: Biblioteka Le Monde diplomatique, stron 339, „International Journal of Management and Economics” („Zeszyty Naukowe KGŚ), 2014 nr 42, s. 138-140.

H. Wnorowski, Recenzja książki Leokadii Oręziak pt. „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, 2014, ss. 401, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014 nr 1 (67), s. 207-210.

D. Maziarz, Leokadia Oręziak, „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2014, ss. 402, „Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów KUL” 2014 nr 3, s. 97-102.

M. Lubiński, Jan Toporowski, „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej, Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 250”, „Gospodarka Narodowa” 2014 nr 2 (270), s. 177-182.

M. Lubiński, Francois Chesnais, „Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 167, „Gospodarka Narodowa” 2013 nr 7-8 (265), s. 162-167.

B. Sitek, Recenzja: G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaïd, W. Brown, J-L Nancy, J. Rancière, K. Ross, S. Žižek,Co dalej z demokracją?”, Książka i prasa, Warszawa 2012, s. 165, „Political Preferences” 2013 nr 5, s. 138-142.

P. Rymarczyk, Wojna i twarze jej ofiar (rec. książki J. Butler: Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, 2011), „Nowa Krytyka” 2013 nr 29, s. 309-312.

B. Sitek, Carlos Antonio Aguirre Rojas: „Ameryka Łacińska na rozdrożu. Ruchy społeczne i śmierć nowoczesnej polityki”. Z hiszpańskiego przełożył Zbigniew Marcin Kowalewski. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa, 2008, ss. 121, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2012 nr 8, s. 210-215.

F. Kubiaczyk, W pułapce okcydentofobii (rec. Książki J. Zieglera: Nienawiść do Zachodu, 2011), „Studia Europea Gnesnensia” 2011 nr 4, s. 310-317.

I. Bukraba-Rylska, W stronę rolnictwa nowoczesnego, czyli… chłopskiego (rec. książki W. Bello, Wojny żywnościowe, 2011), „Wieś i Rolnictwo” 2011 nr 3, s. 200-204.M. Pawliszyn, Bertrand Russel, „Religia i nauka”, tłum. B. Stanosz, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, ss. 203, „Forum Teologiczne” 2013 nr 14, s. 191-195.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top