REDAKCJA POLSKA


Prezes zarządu

Andrzej-Piotr Studziński

Dyrektor publikacji

Stefan Zgliczyński

Redaktor naczelny

Przemysław Wielgosz

Z-ca red. naczelnego

Zbigniew Marcin Kowalewski

Zespół redakcyjny

Tomasz Bohajedyn, Ewa Jasiewicz, Aneta Jerska, Michał Kozłowski, Magda Qandil, Dariusz Zalega

REDAKCJA FRANCUSKA


Dyrektor publikacji

Serge Halimi

Redaktor naczelny

Maurice Lemoine

Z-cy red. naczelnego

Martine Bulard, Philippe Rivière, Anne-Cécile Robert

Zespół redakcyjny

Alain Gresh, Philippe Rivière, Pierre Rimbert, Dominique Vidal

www.monde-diplomatique.fr

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top