Barwy ochronne Donalda Tuska

Polityka poprzedniego rządu była pod wieloma względami odstręczająca. Także w polityce gospodarczej dominowały elementy liberalne nad bardzo specyficznie i wybiórczo traktowaną solidarnością. Pośród zmian w dziedzinie socjalnej najważniejsza była likwidacja podatku spadkowego i darowizn dla szerokiego kręgu najbliższych. To manifestacyjna akcep- tacja istniejących i rosnących nierówności majątkowych. Dzieci nowych książąt zagarną całą pulę majątku nie uszczuplonego nawet przez poprzedni, i tak […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top