Neoliberalny mit wolnego handlu

Jeśli istnieje jedna rzecz, co do której byliby zgodni wszyscy przywódcy G8, to są to zalety wolnego handlu. Handel ma status ikony. Przykazania wolnego rynku są tak samo ważne jak te, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj i przyzwoici, prawomyślni ludzie nie powinni ich kwestionować. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrozumieć na temat debaty o wolnym rynku to […]

Jak powstaje myśl jedynie słuszna

To, jakie przesądy i komunały rządzą państwową polityką, a przez ich ciągłe powtarzanie w mediach, również naszymi umysłami, jest poniekąd sprawą przypadku. Neoliberalizm, prostacka powtórka doktryn z początku XIX w., zaczął się tworzyć tuż po II wojnie światowej. Traktowano go wówczas z absolutną obojętnością. Jednak po kilkudziesięciu latach, dzięki strategicznym talentom swoich twórców i dzięki setkom milionów […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top