Obietnica europejska

Wyobraźmy sobie, że zaraz po uniewinnieniu oskarżonego przez ławę przysięgłych sędzia ponownie udziela głosu oskarżycielowi, aby uzupełnił on swoją mowę oskarżycielską. I że tym razem oskarżycielowi udaje się przekonać ławę przysięgłych i dostać głowę oskarżonego. Dlaczego coś takiego nie miałoby być możliwe? Przecież 12 czerwca br., tuż po odrzuceniu traktatu lizbońskiego – który nie może wejść w życie, […]

Przepyszne dania za małe pieniądze

Urzędnicy, kadry zaniepokojone ceną żywności, ubodzy pracownicy, emeryci grzebiący w śmietnikach supermarketów: kwestia „siły nabywczej” pozbawia rządy europejskie wiarygodności. W wyborach samorządowych we Francji, Wło- szech, Wielkiej Brytanii ugrupowania rządzące poniosły dotkliwe porażki. W Stanach Zjednoczonych w częściowych wyborach partia republikańska straciła od marca trzy spośród swoich bastionów. Jeden z tych okręgów wyborczych należał do niej od 33 lat, drugi […]

MFW wobec nowej klęski godu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światowa Organizacja Handlu obiecywały, że wzrost przepływów towarów przyczyni się do wykorzenienia ubóstwa i głodu. Uprawy roślin wyżywieniowych? Samodzielność żywnościowa? Za rzecz bardziej inteligentną uznano rezygnację z lokalnego rolnictwa lub przestawienie go na produkcję eksportową. W ten sposób miano wyciągnąć większe korzyści – nie z warunków naturalnych, bardziej sprzyjających, na przykład, meksykańskiemu pomidorowi czy filipińskimi ananasowi, […]

Protekcjonizm wiecznie żywy

Można się było spodziewać, że w dniu, w którym Stany Zjednoczone będą borykały się jednocześnie z recesją i przepastnym deficytem handlowym, wolny handel zostanie zakwestionowany przez jego najbardziej wpływowego adwokata. Zakup przez armię amerykańską 179 powietrznych tankowców częściowo wyproduko- wanych przez European Aeronautic Defence and Space (EADS) wcale nie przeczy głębokiej tendencji, ponieważ z tego kontraktu na 35 miliardów dolarów […]

Uproszczona demokracja

Grozi, że 1 stycznia 2009 r. kilka spośród 26 państw członkowskich Unii Euro- pejskiej wyposaży się w instytucje odrzucone przez ich społeczeństwa. Do tego czasu wszystkie państwa członkowskie mają ratyfikować traktat lizboński, podpisany w grudniu ub.r. przez szefów państw lub rządów. Uczyniły to już Węgry, Malta, Słowenia, Rumunia i Francja. A przecież Nicolas Sarkozy deklarował: „Bycie konsekwentnym Europejczykiem i odpowiedzialnym […]

Recepty ideologiczne prezydenta Sarkozy’ego

Przedstawiciel prawicy, pokonując przedstawicielkę lewicy, objął we Francji urząd po prezydencie, który utracił poparcie własnego obozu. Zdaje się, że ta historia może podnieść na duchu republikańskich kan­dy­da­tów na następcę George’a W. Busha. Szczególnie jeśli staną do boju z kandydatką demokratów Hillary Clinton. Byłby to paradoks, gdyby amerykańscy Republikanie brali przykład z nowego prezydenta Republiki Francuskiej. Czy można […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top