Czy Ameryka stała się nowym bóstwem opiekuńczym?

Religia zawsze odgrywała ogromną rolę w życiu publicznym USA. To jedna z najważniejszych osobliwości kultury politycznej tego kraju. W upoli- tycznionej postaci religijność stanowi tam istotny element budowania poczucia wspólnoty narodowej. Amerykańska religia obywatelska zasa- dza się na przekonaniu o wyjątkowości narodu północnoamerykańskiego i szczególnej misji dziejowej, którą ma on do wykonania. Rządy ekipy prezydenta Busha przyniosły renesans tej ideologii, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top