„Powstanie słuchacza”: msza za Brechta w pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Sztuki pouczające (Lehrstück): małe opery, oratoria albo patetyczne msze. Brecht uwielbiał chorały, nawiązywał do nich nie tylko ironicznie. W wywiadzie z 2003 r. reżyser Frank-Patrick Steckel podkreślał rolę patosu i krytykował powszechne zwycięstwo ironii w inscenizacjach Brechta. Jego postawę można sparafrazować słowami: patos tak, ale proszę bez patologicznej wiwisekcji dokonywanej na sztukach Brechta! Lot przez ocean [1], pierwsza sztuka pouczająca Brechta, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top