Wielka batalia o GMO w Afryce

W kwietniu tego roku obywatelski trybunał w Hadze symbolicznie skazał rolniczego giganta Monsanto za przestępstwa przeciw suwerenności żywnościowej i środowisku naturalnemu. Wielkie korporacje sektora zbożowo-hodowlanego działają jednak przede wszystkim na globalnym Południu, agresywnie promując program uprawy GMO. W Afryce walka przeciw ich brutalnej ekspansji dopiero się zaczyna. To była nie lada niespodzianka dla Paula Badouna, producenta bawełny z regionu […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top