Kto się boi WikiLeaks?

„Gdyby nie wolność słowa, bylibyśmy jak te nieme i milczące barany prowadzone na ubój” George Washington   Było to ważne przemówienie, którego nie powstydziłby się sam ojciec-założyciel Stanów Zjednoczonych. 21 stycznia 2010 r. Hillary Clinton wygłosiła krótką mowę na temat wolności w Internecie. Krytykując państwa, które „wprowadziły elektroniczne bariery mające na celu uniemożliwienie społeczeństwu dostępu do części zasobów […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top