Filozofia polityczna motłochu

Dla jednych motłoch to zagrożenie dla świętej społecznej hierarchii, dla innych groźba dla uporządkowanego postępu. W obu przypadkach mianem tym piętnuje się grupy, które nie dają się wtłoczyć w ramy porządku władzy i kapitału, kwestionujące klasowy podział ról i samym swym istnieniem przywołując inny świat, który jest możliwy. „Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top