Szpitale to nie supermarkety

Ewelina Latosek, Karol Domański: Projekt reformy służby zdrowia autor- stwa Platformy Obywatelskiej zakłada przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Jakie są, według Pana, największe zagrożenia związa- ne z komercjalizacją służby zdrowia w Polsce? Marek Balicki: Skutkiem tej reformy może być niekontrolowana prywatyzacja szpitali, a to pociągnie za sobą szereg zagrożeń. Prywatyzacja, czyli przekazanie większości udziałów w ręce prywatne, powoduje zmianę […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top