Nowe indywidualne mass-media

Informacja i komunikacja zawsze wskazują kierunki działań panujących władz i władz alternatywnych, społecznego oporu oraz zmian. Główną stawką w tej grze jest wpływ na umysły ludzi, tak ważny w komunikacji. To przez kształtowanie ludzkich myśli władze konstytuują się w społeczeństwach, a społeczeństwa ewoluują. Fizyczne i mentalne represje to niewątpliwie ważny wymiar rządzenia, lecz jeśli obywatele radykalnie zmienią swój sposób widzenia rzeczy, jeśli […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top