Kapuściński? Po prostu Mistrz

Śmierć polskiego dziennikarza Ryszarda Kapuścińskiego w wieku 74 lat, 22 stycznia 2007 r., wywołała ogromną i zasłużoną falę pochwał pod jego adresem na całym świecie. Siłą swojego dzieła Kapuściński stał się praw- dziwym odniesieniem moralnym dziennikarstwa, mistrzem, który – jak wskazuje Ignacio Ramonet – podniósł rangę reportażu do kategorii dzieła sztuki. Pewnego zimowego popołudnia 1986 r., gdy Bonn było […]

Ani kary, ani chwały

Dyktatura gen. Augusto Pinocheta w Chile w latach 1972-1989 nie była sprawą jednego człowieka, który całemu narodowi narzucił terror, lecz szerokiego kręgu wspólników w kraju i za granicą, biorących udział w likwidacji przeciwników politycznych i w grabieży kraju. Pinochet, symbol i synteza samowładców wojskowych rządzących Ameryką Łacińską w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, był przejawem lęku warstw uprzywilejowanych przed masami. Dla ochrony tych warstw nie […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top