Przemysł zbrojeniowy na usługach giełdy

Inwestycja czy gigantyczne oszustwo? Na fali optymizmu po końcu zimnej wojny w Europie i w Stanach Zjednoczonych wprowadzono w życie sze­roko zakrojone programy restrukturyzacji sektorów zbrojeniowych (problem zbędnych baz wojskowych, nadprodukcji w przemyśle zbro­je­nio­wym…). Między 1991 a 1999 r. związane z tym projekty Komisji Euro­pejskiej pochłonęły ponad 900 mln euro. Te fundusze, pokrywające około 50% wydatków przewidzianych przez państwa członkowskie, wraz z posz­czególnymi […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top