Zniszczenie Guerniki

Wojna domowa trwała w całej Hiszpanii, gdy w poniedziałek 26 kwietnia 1937 r., między 16.15 a 19.30, na Guernikę, miasto będące symbolem baskijskiej tożsamości narodowej, spadł grad bomb, zrównując je z zie­mią. Po raz pierwszy w historii podjęto próbę całkowitego zniszczenia jakiejś aglomeracji wraz z jej cywilnymi mieszkańcami. Spłonęło czterysta z pięciuset stojących w granicach miasta budynków. Z sześciu tysięcy mieszkańców ponad tysiąc poniosło śmierć… […]

Karol Marks – Żyd antysemita?

Bruno Bauer, który z powodu swoich diatryb antyreligijnych stracił pracę na Uniwersytecie w Bonn, opublikował w 1843 r. dwie książki: Kwestię żydowską oraz Zdolność dzisiejszych Żydów i chrześcijan do emancypacji. Rozważa w nich dążenie Żydów niemieckich do emancypacji politycznej. W XIX w. Niemcy stanowiły zlepek odrębnych państw, w których obowiązywało wprawdzie prawodawstwo zróżnicowane, ale żadna ustawa nie dawała Żydom praw obywatelskich. Prawa te […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top