Emerytury po francusku, czyli jak przepchnąć prywatyzację

Czy krach będzie w stanie powstrzymać rozpęd bojowników o otwarte fundusze emerytalne? Można by się tego spodziewać: awersja Francuzów wobec lokat finansowych jest dobrze znana. Jednak byłoby chyba zbytnią brawurą obstawiać upadek lobby działającego od dwudziestu lat. Jego najnowsza inicjatywa poświad- cza, że trzyma się uparcie: równocześnie z ogłoszeniem „finansowego tsunami” Jacques Attali wysunął w styczniu 2008 r. propozycję, by […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top