Europa sprzedaje służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia w Europie uważana jest przez świat biznesu za wielkie źródło dochodów, do którego jeszcze kapitał nie ma wolnego dostępu w wielu krajach. Dlatego właśnie stara się doprowadzić do jej komercjalizacji i prywatyzacji. W jej obronie zawiązuje się już jednak ogólnoeuropejska sieć oporu. Od 20 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej jesteśmy świadkami podważania prawa obywateli do […]

Walki klasowe we Francji

Już po raz trzeci na przestrzeni roku Francja przeżywa głęboki kryzys polityczny i społeczny. Pierwszym był sukces przeciwników eurokonstytucji w referendum 29 maja 2005 r. Choć zdecydowana większość partii parlamentarnych opowiedziała się za projektem konstytucji europejskiej, ten ostatni przepadł, zaś jego przeciwnicy nadali tej porażce wyraźnie klasowy charakter – przeciwko głosowała ogromna większość robotników, a […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top