Po co w Polsce euro?

W 2008 r. prof. Tadeusz Kowalik ostrzegał, iż przystąpienie Polski do strefy euro oznaczać będzie jedną z ważniejszych zmian ustrojowych, kolejną rezygnację państwa z ważnego narzędzia polityki gospodarczej, a więc i rosnącą trudność rozwiązywania konfliktów społecznych, radzenia sobie z miejscowymi patologiami [1]. Powrót bezrefleksyjnego entuzjazmu dla tej idei w wystąpieniach polskich polityków w ostatnim czasie skłania do refleksji nad potencjalnymi konsekwencjami przyjęcia europejskiej waluty. […]

Krucjata pogromców prawdy

Fear, Uncertainty, Doubt – strach, niepewność, wątpliwości. To strategia walki rynkowej polegająca na podawaniu w mediach kłamliwych lub celowo niejasnych informacji na temat konkurencji i jej produktów. Przyświeca temu prosta idea: nawet jeżeli ktoś uświadamia sobie nieprawdziwość przekazywanych mu treści, jego przekonania zostaną zachwiane. Okazuje się jednak, że taka polityka dezinformacji nie jest wyłącznie domeną prywatnych korporacji. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top