Kolonializm osadniczy: apokalipsa

Lata między 1603 a 1714 uznać można za decydujący okres w historii Anglii. U progu XVII stulecia „wyspa berłowładna” była drugorzędną potęgą, podczas gdy Wielka Brytania, która pojawiła się na początku XVIII wieku, była supermocarstwem dominującym nad całym globem. Później miała przekazać pałeczkę swojemu zbuntowanemu potomkowi, Stanom Zjednoczonym, których dominacja trwa nadal w obecnym stuleciu. Wiele […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top