Kontynent zorganizowanej grabieży

Spośród 177 krajów znajdujących się na liście ONZ określającej poziom rozwoju społecznego, Mozambik jest na 168 pozycji. 54% ludności tego kraju żyje poniżej poziomu ubóstwa. Mimo to statystyki pokazują popra- wę – gospodarka osiąga stabilny, 8% poziom wzrostu rocznie, a w per- spektywie planowane są kolejne wielkie projekty. Drogą pełną kurzu, pogwizdując, biegnie dziewczynka w czapce świętego […]

Wpisz wyszukiwane hasło o naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Do góry